JML-diving

Menu
MENU

Produkty

Absorpcia CO2

Sofnolime ® odstraňuje oxid uhličitý (a ostatné nečistoty) z prúdu plynu prostredníctvom exotermickej reakcie za účasti vody, na základe katalytickej chemickej reakcie. Sofnolime ® obsahuje kontrolované množstvo vody, ktorá sa podieľa na reakcii. Voda sa tiež vytvára ako vedľajší produkt chemickej reakcie.

viac

Absorpcia iných zlúčenín

Oxid uhoľnatý
Zlúčeniny síry
Vodík
Aldehydy
Chlór
Čpavok a amíny
Kyslé výpary
Ortuťové výpary
Ozón
Prchavé organické zlúčeniny

viac

Vytváranie kyslíka

V poslednom desaťročí firma Molecular Products vyvinula multi-účelové kyslíkové generátory, ktoré bezpečne dodávajú kyslík potrebný pre dýchanie v uzavretom okruhu.

viac