JML-diving

Menu
MENU

Podmienky používania cookies

Informujeme, že ochrana osobných údajov Užívateľov je pre nás nesmerne dôležitá. Preto nižšie uvádzame informácie ohľadne súborov cookies na webových stránkach nášho Servisu (ďalej len: Servis).

Čo sú cookies (súbory cookie)?

Súbory cookies (tzv. „cookies”) sú informatické údaje, najmä textové súbory, ktoré väčšinou obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a unikátne číslo. Uchováva sa ich na koncovom zariadení Užívateľa Servisu a dovoľujú Servisu spomenúť si na tieto informácie.

Prečo súbory cookie sú nevyhnutné pre našu webovú stránku?

Všetky stránky Servisu používajú súbory cookie, ktoré umožňujú personalizáciu zobrazených stránok Servisu, realizáciu prihlasovania a iných operácií vykonávaných na Servise, obsluhu reklám a monitorovanie aktivít Užívateľov Servisu. Vďaka tejto technológii sme schopní neustále zlepšovať kvalitu nášho Servisu. Po vypnutí cookies vo Vašom vyhľadávači nemôžeme garantovať, že stránka bude fungovať bez chyb. Žiaden súbor Cookies uložený na Servise nezhromažďuje osobne údaje Užívateľov Servisu.

Na stránkach WWW používame cookies pre nasledujúce účely:

 • Ochrana Zákazníkov a aby sa zabránilo pokusom o podvod
 • Zdokonalenie našich služieb a Servisu. Používame o.in. systém Google Analytics, ktorý používa súbory cookies, aby nám pomohol analyzovať, akým spôsobom užívatelia používajú našu webovú stránku. Môžete sa dozvedať viac ohľadné tých súborov z ochrany osobných údajov Google,
 • Monitorovanie a riadenia prevádzky na našej webovej stránke,
 • Posudzovanie účinnosti našich reklamných a propagačných kampaní.

Druhy súborov cookie, ktoré používame na našej webovej stránke:

Žiaden so súborov cookie používaných na našej webovej stránke neobsahuje osobne údaje a nemôže byť použitý na identifikáciu konkrétneho Užívateľa.

Doba, akú súbor je uložený v pamäti zariadenia závisí od jeho druhu:

 • dočasné (sessioncookies) – dočasné súbory ktoré existujú len v čase, v ktorom mate prístup k nášmu Servisu (do momentu uzavretia prehliadača),
 • trvalé (persistentcookies) – trvalé súbory, ktoré zostávajú určenú dobu v zariadení po návšteve Servisu.

V rámci Servisu sa používa nasledujúce druhy súborov cookies:

 1. „nevyhnutné” súbory cookies, umožňujúce  využívať  služby  dostupné  v rámci  servisu,  napr. overovacie súbory cookies, používané v prípade služieb, ktoré vyžadujú  overenie v rámci servisu;
 2. súbory cookies k zaisteniu bezpečnosti, napr. súbory využívané pri odhaľovaní podvodov v oblasti overovania v rámci servisu;
 3. „výkonnostné”  súbory  cookies,  umožňujúce  zhromaždiť  informácie  o spôsobe  využívania webových stránok servisu;
 4. „funkčné”  súbory  cookies,  umožňujúce  „zapamätanie”  užívateľom  zvolených  nastavení  a personalizáciu  užívateľského  rozhrania,  napr.  z hľadiska  zvoleného  jazyka  alebo  regiónu,  z  ktorého užívateľ pochádza, veľkosť písma, vzhľad webovej stránky, atď.;
 5. „reklamné” súbory cookies, vďaka ktorým je možné užívateľovi poskytovať taký reklamný obsah, ktorý bude čo najviac prispôsobený jeho záujmom.

Ako kontrolovať a vymazať súbory cookie?

Užívateľ môže dať alebo odmietnuť súhlas s inštaláciou a využívaním súborov cookies, prostredníctvom nastavení svojho prehliadača. V prípade, že sa neurobí zmeny nastavení prehliadača na blokujúce súbory cookies, bude to znamenať, že sa dalo súhlas, čo znamená, že súbory cookies budú uchované v koncovom zariadení Užívateľa. Blokovanie možnosti ukladania súborov cookies môže spôsobovať prekážky alebo nefunkčnosť niektorých funkcii Servisu.

Ak chcete obmedziť alebo blokovať súbory cookie, môžete to urobiť prostredníctvom nastavení prehliadača vo Vašom počítači. Položka „pomoc” v prehliadači najlepšie opíše ako vypnúť a zmazať súbory cookie. Nižšie uvádzame linky do návodov na správu súborov cookies pre najpopulárnejšie prehliadače: