JML-diving

Menu
MENU

Oxid uhoľnatý

Oxid uhoľnatý je vysoko toxický plyn, bezfarebný a bez zápachu. Je ľahší ako vzduch, vďaka čomu sa  s ním ľahko mieša a vytvára zmes.Vzniká nedokonalým spaľovaním paliva ako napr. dreva, ropy, zemného plynu, benzínu, uhlia, kvôli nedostatku zodpovedajúceho množstva kyslíka potrebného pre dokonalé spaľovanie.

V uzavretom priestore (napr. ponorky), existuje veľa zdrojov oxid uhoľnatého, okrem iného sú to emisie a cigaretový dym.

Molecular Products vyvinul katalyzátor na báze ušľachtilého kovu: Sofnocat 423 a Sofnocat 514 na odstránenie oxidu uhoľnatého.

Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte niektorého z našich poradcov.