JML-diving

Menu
MENU

Čpavok a amíny

Čpavok je anorganická chemická zlúčenina s polárnou štruktúrou, veľmi dobre rozpustný vo vode. Tento bezfarebný, veľmi štipľavý plyn sa používa ako základná surovina v chemickom priemysle. Používa sa na výrobu hnojív, kyseliny dusičnej, syntetických živíc a vlákien, stavebných materiálov, a ako chladivo. Jedná sa o vysoko toxickú zlúčeninu, vysoko agresívnu a nebezpečnú pre životné prostredie.

Na čistenie prúdu plynu obsahujúceho čpavok firma Molecular Products odporúča Chemsorb 520 alebo Chemsorb MultiGard. Jedná sa o vysoko kvalitné impregnované aktívne uhlie na základe kokosovej škrupiny.

Amíny sú organické zlúčeniny čpavku, v ktorých jeden, dva alebo tri atómy vodíka boli nahradené organickými skupinami. Jedným z najčastejších amínov je metylamín.

Metylamín je jedovatý, bezfarebný, horľavý plyn s nepríjemným zápachom podobným čpavku a pokazeným rybám. Je to najjednoduchší, primárny alifatický amín, veľmi ľahko rozpustný vo vode. Používa sa pri organickej syntéze v priemysle, pri výrobe farbív a trieslovín, pri príprave farmaceutickej a chemickej syntézy – výroba pesticídov. Skvapalnený sa používa ako rozpúšťadlo.

Na čistenie prúdu plynu obsahujúceho amíny, najmä metylamín, doporučuje firma Molecular Products výrobok Chemsorb 620. Jedná sa o vysoko kvalitné impregnované aktívne uhlie vyrobené na základe kokosovej škrupiny.

Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte niektorého z našich poradcov.