JML-diving

Menu
MENU

Absorpcia CO2

Všeobecné informácie

Sofnolime ® odstraňuje oxid uhličitý (a ostatné nečistoty) z prúdu plynu prostredníctvom exotermickej reakcie za účasti vody, na základe katalytickej chemickej reakcie. Sofnolime ® obsahuje kontrolované množstvo vody, ktorá sa podieľa na reakcii. Voda sa tiež vytvára ako vedľajší produkt chemickej reakcie.

viac

Rebreathery

Spolupráca s dodávateľmi potápačských potrieb. Na základe mnohoročných skúseností sme vytvorili širokú ponuku produktov pre bezpečné dýchanie vo všetkých situáciách pod vodou.

viac