JML-diving

Menu
MENU

Všeobecné informácie

Odstránenie oxidu uhličitého

Ako to funguje:

Sofnolime ® odstraňuje oxid uhličitý (a ostatné nečistoty) z prúdu plynu prostredníctvom exotermickej reakcie za účasti vody, na základe katalytickej chemickej reakcie. Sofnolime ® obsahuje kontrolované množstvo vody, ktorá sa podieľa na reakcii. Voda sa tiež vytvára ako vedľajší produkt chemickej reakcie.

Použitie:

Sofnolime ® – nátronové vápno absorbuje oxid uhličitý a tým zabezpečí dýchateľnosť vzduchu. Je navrhnutý tak, aby odstránil oxid uhličitý z cirkulačného vzduchu / Nitrox / Heliox v reabreatheroch a v saturačných potápacích systémoch.
Rebreathery na profesionálne a rekreačné potápanie
Dekompresné komory / potápačské zvony / systémy rekuperácie plynov
Jednotky na očisťovanie plynu určené pre potápanie

Vlastnosti:

Vysoká schopnosť absorbovať oxid uhličitý
K dispozícii s indikátormi opotrebovania (indikátor – biela -> fialová)
Nepravidelný tvar / veľkosť granúl s cieľom optimalizovať balenie
Vysoká odolnosť proti oteru (nízka prašnosť)

Podrobnosti o produkte:

Existujú dva typy produktu: 797a CD. Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma typmi je veľkosť a tvar granúl. Produkt Sofnolime CD má veľkosť od 2,0 mm do 5,0 mm a prierez granúl v tvare písmena D. Produkt Sofnolime 797 má menšie granule (1,0 mm až 2,5 mm) a prierez v tvare trojuholníka, čo v praxi umožňuje účinnejšiu absorpciu CO2 vo vzťahu k produktu Sofnolime CD.