JML-diving

Menu
MENU

O spoločnosti

Naša spoločnosť, JML DIVING s.r.o., bola založená dvoma nadšencami potápania. Sa zaoberá distribúciou produktov určených pre široko chápaný potápačský sektor. Naša ponuka sa sústreďuje na odborné produkty, určené pre pokročilých technických a profesiónalných potápačov, ale i pre potápačov, ktorí kladú vysoké požiadavky na svoje vybavenie.

viac