JML-diving

Menu
MENU

Lekárske vápno použité pri potápaní

V niektorých krajinách používajú lekárske vápno Sofnolime® do dýchacích prístrojov s uzavretým alebo polotvoreným systémom. Hlavným argumentom pre potápačov je cena absorbentu. Je to však mylná úvaha vzhľadom na úsporu, ale predovšetkým z hľadiska bezpečnosti.

Produkty rady Sofnolime® firmy Molecular Products sa vyrábajú v rôznych triedach. Každá z nich je riadne navrhnutá a testovaná pre vhodné prostredie so špecifickými požiadavkami.

Lekárska trieda Sofnolime® 2550USP spĺňa lekárske štandarty pri anestézii, kde sa využíva na minimalizovanie strát tlaku spôsobené absorbentom. Tento typ vápna sa využíva pri štandardnom atmosferickom tlaku a pri teplote okolo 30°C.

Trieda natronového vápna Sofnolime® určeného pre potápanie (Sofnolime 797 a Sofnolime CD) sa používa v situáciách, keď prietok je variabilný v uzavretých systémoch (alebo v polouzavretých systémoch), v závislosti od úsilia potápača a rozsahu dýchania. Teplota pri týchto podmienkach je obyčajne oveľa nižšia ako normálna teplota v miestnosti a tlak oveľa vyšší od normálneho atmosferického tlaku (nominálne 1 bar). Tlak vzduchu vzrastá na každých 10 m hĺbky približne o 1 bar. Prevádzkový tlak v hĺbke 50 m je 6 barov. Vzhľadom k tomu, že respiračný faktor rebreathera má tlak okolitého prostredia, je zrejmé, že v určitej hĺbke bude vyšší ako na povrchu. Preto, tam je väčší prietok a absorpčný materiál bude pracovať vo výrazne odlišných podmienkach prevádzky, ako v prípade použitia v zdravotníckych pomôckach pri normálnom atmosferickom tlaku.

To ukazuje, že následky používania lekárskeho nátronového vápna miesto potápačského môžu byť veľmi nebezpečné.

Článok si môžete stiahnuť vo verzii pdf tu: Lekárske vápno použité pri potápaní