JML-diving

Menu
MENU

Zlúčeniny síry

Zlúčeniny síry sú chemické zlúčeniny, ktoré sa vyskytujú najčastejšie vo forme bezfarebného plynu s charakteristickou vôňou. Medzi najčastejšie zlúčeniny síry patrí sírovodík, merkaptány (tioly) a oxidy síry. Sú prítomné pri procese čistenia ropy a zemného plynu, čistenia spalín, rovnako ako pri výrobe papiera, hnojív a vo farmaceutickom priemysle. Sú škodlivé najmä pre dýchacie cesty a sliznice, spôsobujú kašeľ a dýchavičnosť. Spôsobujú poleptanie kovových dielov.

Na palube ponorky zlúčeniny síry pochádzajú predovšetkým z hnacích motorov a zo sociálnych zariadení.

Molecular Products vyvinula celý rad produktov na odstránenie zlúčenín síry, ako je Chemsorb 1202, Sofnofil, Sofnosiv.

Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte niektorého z našich poradcov.