JML-diving

Menu
MENU

Ozón

Ozón je trojatómová molekula kyslíka, vyskytujúca sa vo forme modrého plynu. Vo voľnom stave existuje v atmosfére, v hornej časti ochranného plášťa, a chráni nás pred škodlivými účinkami slnečného žiarenia.

Ozón, vdychovaný dlhšiu dobu, alebo vo vysokých koncentráciách je škodlivý pre ľudské zdravie.

Na palube ponorky ozón vzniká hlavne pri iskrení elektromotora.

Molecular Products vyvinul katalyzátor na báze ušľachtilého kovu, Moleculite, ktorý sa využíva pri čistení vzduchu od ozónu.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte niektorého z našich poradcov.