JML-diving

Menu
MENU

Ortuťové výpary

Ortuť je striebristý kov, ktorý pri izbovej teplote je ľahko prchavá kvapalina. Je bez zápachu a je nehorľavý. Používa sa v teplomeroch, tlakomeroch, difúznych pumpách, batériách a ortuťových žiarivkách. Na palube ponorky sú práve tieto veci hlavným zdrojom ortuti.

Výpary ortuti sú vysoko toxické pre ľudí, a to najmä ak sú vystavení jej dlhodobým účinkom.

Molecular Products vyvinula adsorbent na základe aktívneho uhlia z kokosových škrupín Chemsorb 1321 na odstraňovanie ortuťových pár.

Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte niektorého z našich poradcov.