JML-diving

Menu
MENU

Prchavé organické zlúčeniny

Vyparovanie organických zlúčenín môže byť z prírodných, priemyselných a recyklovaných zdrojov. Biochemické procesy (napr. hnitie) vedie k emisiám rôznych typov organických zlúčenín.

V priemysle sú zdrojom emisií rôzne technologické procesy, pri ktorých sa uvoľňuje niekoľko rôznych látok, najmä rozpúšťadlá, farbivá a lepidlá.

Na palube ponorky hlavným zdrojom pár organických zlúčenín je údržba a opravy, pri ktorých sa používajú rozpúšťadlá, lepidlá, farby, atď.

Na odstránenie organických pár Molecular Products vyvinula celý rad produktov: adsorbent z aktívneho uhlíka na báze škrupín z kokosových orechov Chemsorb 1000, katalyzátor na báze vzácnych kovov Sofnocat 423, Sofnocat 514 a Moleculite.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte niektorého z našich poradcov.