JML-diving

Menu
MENU

Chlór

Chlór je žltozelený plyn s ostrým dráždiacim zápachom- podobne ako vôňa bielidla. Nie je horľavý ale pri styku s inými chemickými látkami môže vytvoriť výbušnú zmes. Jedná sa o jednu z najčastejšie používaných látok v rôznych priemyselných odvetviach. Používa sa k výrobe niektorých rozpúšťadiel, a ako bielidlo na papier a textílie. Chlór je tiež bežne používaný ako prostriedok na zabíjanie baktérií a na dezinfekciu. Používa sa na dezinfekciu vody v bazénoch, pitnej vody a priemyselných odpadov. Spôsobuje podráždenie pokožky a očí.

Chlór je tiež prítomný v batériách na palube ponorky. V dôsledku zaplavenia morskou vodou môže byť uvoľnený do uzavretého prostredia a spôsobiť podráždenie.

Chlór môže byť odstránený za pomoci výrobku Chemsorb 1202 od firmy Molecular Products, ktorý bol vyrobený na odstraňovanie kyslých plynov.

Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte niektorého z našich poradcov.