JML-diving

Menu
MENU

Aldehydy

Aldehydy sú jednoduché organické zlúčeniny, ktoré obsahujú karbonylovú skupinu. Sú to najmä kvapalné a pevné látky s príjemnou vôňou, s výnimkou hlavného zástupcu tejto skupiny, formaldehydu.

Formaldehyd je bezfarebný plyn s charakteristickým nepríjemným zápachom. Používa sa ako fungicíd a prostriedok na likvidáciu baktérii, a tiež na dezinfekciu a konzerváciu. Je to zlúčenina, ktorá sa dostáva do ovzdušia pri rôznych chemických procesoch. Je to toxická látka. V uzavretom priestore (napr.v ponorke) najčastejším jeho zdrojom je cigaretový dym.

Formaldehyd môže byť odstránený pomocou produktu Chemsorb 1505, ktorý bol vyvinutý na odstraňovanie aldehydov.

Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte niektorého z našich poradcov.