JML-diving

Menu
MENU

Skupina JML

Činnosť JML DIVING je vedená v rámci Skupiny JML. Skupina JML, mimo oblasti predstavenej na týchto stránkach sa zaoberá sa činnosťou v oblastiach:

    • čistenie vzduchu, vody a ochrana životného prostredia v priemyselných závodoch, spaľovanie nebezpečných odpadov, optimalizácia procesov na čističkách odpadových vôd – JML INDUSTRY (www.jml-industry.com)
    • výstavba a projektovanie krematorií a Domov smútku ako aj dodávka a servis kremačných liniek – JML FUNERIS (www.jml-funeris.com)
    • obchodné poradestvo pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ a obchodný outsourcing – JML GLOBAL (www.jml-global.com)
    • back office služby – JML ASSETS (www.jml-assets.com)
    • moderné IT riešenia na podporu obchodných procesov – JML SERVICE (www.jml-service.com)

Vysoké kompetencie a široké skúsenosti zamestnancov Skupiny JML, a vzájomne sa doplňujúca ponuka, dovoľujú tvoriť pre každú oblasť unikátnu, personalizovanú ponuku, založenú na produktoch a poradenskom biznise. Dáva to ďalšie výhody našim zákazníkom.