JML-diving

Menu
MENU

KISS

Rebreather KISS Classic / Sport

Kanadský rebreather CCR. Niekoľko variantov konfigurácie.

Tri nezávislé ukazovatele PPO2.

Kanister na natronové vápno: axiálny s kapacitou 2,7 kg.

Doporučený pohlcovač CO2: Sofnolime 797

Viac informácií o rebreathere na webe výrobcu: www.kissrebreathers.com

Kiss Classic

Kiss Classic