JML-diving

Menu
MENU

Innerspace Systems – Megalodon

Megalodon CCR

Rebreather vyrábaný viac ako osem rokov, testovaný v extrémnych podmienkach, 21 rôznych konfigurácií umožňuje dokonalé prispôsobenie potrebám potápačov a potápačským podmienkam.

Kanister na natronové vápno: radiálny (3 veľkosti – 3,6 kg, 2,49 kg a 1,8 kg) alebo axiálny (2 veľkosti – 2,49 kg a 1,8 kg).

Doporučený pohlcovač CO2: Sofnolime 797

Viac informácií o rebreathere na webe výrobcu: www.customrebreathers.com

Megalodon - Skrubbery

Megalodon – Skrubbery

Megalodon ze skruberem

Megalodon ze skruberem

Megalodon - front

Megalodon – front

MEgalodon

MEgalodon