JML-diving

Menu
MENU

Generátor kyslíka CAN33™

CAN33™ je chemický generátor kyslíka, ktorý dodáva 3341 litrov čistého kyslíka počas 40-60 minút.

generator tlenu CAN33

Vytvára kyslík na základe tepelného rozkladu chlorečnanu sodného.

Nevyžaduje žiadnu údržbu počas skladovania.

Použitie:

  • ponorky
  • podzemné únikové komory

Pre ďalšie informácie, prosím kontaktujte nášho konzultanta.