JML-diving

Menu
MENU

Vytváranie kyslíka

Informácie o generátoroch kyslíka

V poslednom desaťročí firma Molecular Products vyvinula multi-účelové kyslíkové generátory, ktoré bezpečne dodávajú kyslík potrebný pre dýchanie v uzavretom okruhu.

viac

Osobný núdzový kyslíkový systém ROG bol vytvorený pre potreby predlekárskej starostlivosti a bol navrhnutý na lekársku evakuáciu pomocou leteckých, námorných a pozemných záchranných tímov.

viac

Generátor kyslíka MilSpec MPOG®

Generáror kyslíka dodávajúci 2.600 litrov čistého kyslíka počas 60 – 90 minút.

viac

Generátor kyslíka EO2-30™

Chemický generátor kyslíka EO2-30 dodáva 3000 litrov čistého kyslíka počas okolo 30 minút.

viac